Πέμπτη

Video

Advertisements

Οι ζωές των άλλων

Image

Οι ζωές των άλλων

Η διαδικασία της θεραπείας είναι αμοιβαία. Ο θεραπευτής δεν είναι τέλειος και παντοδύναμος, ούτε έχει λύσει ο ίδιος απαραίτητα όλα του τα θέματα. Μπορεί, όμως, παρόλες τις προσωπικές του αδυναμίες, να δρα καταλυτικά στις ζωές των θεραπευόμενών του και μέσα από τη διαδικασία αυτή ωθείται κι ο ίδιος να προχωρήσει.